Übersicht der Versionen FC <> Koptertool <> QMK-Groundstation

Übersicht, welche Koptertool-Version oder QMK-Groundstation-Version gehört zu welcher Firmware-Version.

Version FC

Version MK-Tool

Version QMK

0.69k

1.52

n/a

0.70d

1.53

0.5.0

0.71h

1.59

0.7.0

0.72p

1.61

0.7.3

0.73d

1.63

0.8.0

0.74d

1.63

0.8.0


KategorieTools